obr1 obr2 obr3
KC Kamencentrum s.r.o.
foto
Balení: Volně v plastických vacích v množství
10-12 m2/na jeden vak
Doprava: Dopravní náklady Řecko-Králiky, okr.
Ústí n.Orl. jsou zahrnuty v ceně výrobku.
Technické parametry:
Objemová hmotnost v kg/m3 2714
Nasákavost v % hmotnosti 0.08
Brusnost v cm 0.660
Pevnost v tlaku v Mpa 110
Mramorovou mozaiku vyrábíme a kompletujeme v provozovnách v ŘECKU. Typizovaná má rozměry 6x6x4 cm a v omezeném množství na zakázku můžeme dodat i atypickou, max. do rozměru 10x10x7 cm. Dodáváme také polotovar-hranoly 6x6 cm-volné délky v případě, že si zákazník další zpracování (štípání) může zajistit sám.
foto
Mramorová mozaika, kterou dodáváme je světlá, jemnozrná s obchodním označením VERIA.
  Tel./Fax +420 545 210 592 Mobil +420 739 879 993 kamencentrum@seznam.cz
+420 737 812 179